UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Helle Hedemann Brandt

Kompetencer
Familieret
Bodeling og børn
Fast ejendom
Mediation
Gældssanering


Birgitte Harring-Lund

Kompetencer
Arveret
Familieret
Dødsbobehandling
Fast ejendom


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Mads Balsby Wilkens

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Erhvervsret
Projektudvikling
Internationale erhvervskontrakter


Michael Melchior

Kompetencer
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Susan Sørensen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Strafferet
Gældssanering


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Michael Gjedde-Nielsen

Kompetencer
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Retssager
Voldgiftssager
Kontrakter
Udbudsret


Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Kim Egegaard

Kompetencer
Kontraktsret
Arbejdsret
Selskabsret
Entrepriseret
Udøvende kunstneres rettigheder


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Trine Schmidt

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Arbejdsskader
Personskadeansvar
Aftaleret
Arbejds- og ansættelsesret


Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter


Allan Ohms

Kompetencer
Konstruktiv konflikthåndtering (mediation)
Arveret
Dødsbobehandling
Generationsskifte
Fast ejendom


Claus Spangenberg

Kompetencer
IT-ret
Aftaleret
Kontraktsret
Teknologiret


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Liselotte Fjeldgaard Andersen

Kompetencer
Arbejds- og ansættelsesret
Familieret
Arveret


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Henriette K. B. Andersen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Ansættelsesret
Inkasso
Nabokonflikter


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Jes Anker Mikkelsen

Kompetencer
Sø- og transport
International Handelsret
Forsikring
Energi/offshore
Erstatning


Marie-Louise Pind

Kompetencer
Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Rolf Ledertoug

Kompetencer
Bodelinger ved skilsmisse
Arveret
Lejeret
Almene boliger
Kontraktsret


Torben Steffensen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Ophavsret


Lone Rømø

Kompetencer
Arveret
Skifteret
Forsikrings- og erstatningsret
Kontraktsret
Fast ejendom


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Thomas Schioldan Sørensen

Kompetencer
Retssager
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Mediation og retsmægling
Forsikrings- og erstatningsret


Anne Broksø

Kompetencer
Arveret
Familieret
Mediation
Dødsbobehandling


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Claus Søgaard-Christensen

Kompetencer
Mediation
Retssager
Voldgiftssager


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Landbrugssager
Familieret
Forsikringsret


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Fast ejendom
Erhvervsret
Kontraktsret
Lejeret


Carsten Hove

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Agenturforhold
Aftaleret
Mediation


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066