UK

Liselotte Fjeldgaard Andersen

Kompetencer

Arbejds- og ansættelsesret
Familieret
Arveret

Uddannelse

Københavns Universitet

Øvrige uddannelser og kurser

2016-2018, Master i konfliktmægling (MKM), Master in Mediation and Conflict Resolution (MMCR), Københavns Universitet, København
2021, Når mediation flytter online, Københavns Universitet, København

Anden erfaring

Jeg har en Master i Konfliktmægling fra Københavns Universitet og har herudover arbejdet med løsning af konflikter i mange år.

Det betyder, at jeg har et indgående kendskab til de faktorer der ligger bag en konflikt, og som kan have udløst den. Jeg har den nødvendige professionalisme og etik, som er grundlaget for at arbejde med udenretlig konfliktløsning med henblik på at opnå holdbare løsninger.

Både i forretningsforhold, på arbejdspladsen og i familier kan det være helt afgørende ikke alene at have fokus på at løse selve konflikten, men også at løse sagen således, at relationerne mellem enten forretningspartnere, kollegaer eller familiemedlemmer består.

Jeg har erfaring med løsning af konflikter i sager som vedrører:

Krænkelser på arbejdspladsen, herunder sexchikane, mobning mv.
Konflikter mellem kollegaer
Konflikter mellem leder og medarbejder
Konflikter i bestyrelser
Skilsmisse og bodeling
Børnesamværssager
Konflikter om arv
Konflikter mellem voksne børn og forældre
Konflikter på uddannelsesinstitutioner fx mellem studerende
Nabostridigheder

Jeg er medlem af foreningen Nordiske Mediatorer

 

 

Liselotte Fjeldgaard Andersen

Advokat Liselotte Fjeldgaard Andersen
Vesterbrogade 11a, 1. sal
1620 København V

Telefon 40 11 15 81
E-mail liselotte@advokat-lfa.dk

www.advokat-lfa.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066