UK

Marie-Louise Pind

Kompetencer

Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner

Uddannelse

Middelfart - Hindsgavl

Anden erfaring

Partner, advokat.

Marie-Louise er medejer af advokatvirksomheden Pind & Partnere, hvor hun er med til at drive større sagskomplekser i mål på så lavt et konfliktniveau som muligt og med fokus på værdiskabelse for kunderne.

Marie-Louise har god erfaring med at føre rets- og voldgiftssager, men hendes primære styrke ligger i hendes måde at løse konflikter hurtigt og effektivt udenretligt på. Som uddannet mediator med speciale indenfor bygge og anlæg tilbyder Marie-Louise mediation.

Som mediator er Marie-Louise neutral i forhold til konflikten og parterne. Marie-Louise faciliterer processen, så parterne derved får mulighed for selv at løse konflikten. Marie-Louise bruger mediation som et virkeligt effektivt konflikthåndterings- redskab, så parterne kan opnå hurtige og gode løsninger.

Marie-Louise yder også konfliktmægling og afgiver juridiske responsa om tvister, såfremt parterne ønsker en “afgørelse” af tvisten.

Marie-Louise er på baggrund af talrige sager og mange års erfaring førende specialist inden for fugt og skimmelsvamp i alle typer af sager inden for fast ejendom. Marie-Louise rådgiver virksomheder, kommuner, erhvervslejere, boligselskaber, ejerforeninger og andelsboligforeninger, privatpersoner, private udlejere og lejere i sager, hvor skaden er sket, men har også mange sager, hvor hun yder proaktiv rådgivning, så risikoen for skader minimeres eller helt undgås.

Marie-Louise har stor undervisningserfaring og holder foredrag og udvikler strategier for virksomheder indenfor proaktiv konfliktløsning.

Marie-Louise har igennem en årrække undervist inden for en bred vifte af sagsområder, særligt med fokus på fugt og skimmelsager og køberrådgivning hos:

  • Byggecentrum
  • Advokaternes HR
  • Danske Advokater
  • Seminarer DK
  • JUC

Marie-Louise Pind

Pind & Partnere
Sjæleboderne 2, 2.
1122 København K

Telefon +45 29 13 61 21
E-mail mp@pplaw.dk

www.pindogpartnere.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams, Zoom

International co-mediation på Skandinavisk, engelsk, tysk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066