UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Frederik Keun-Rasmussen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Kontrakter – både danske og internationale
Erhvervsleje
Ejer- og andelsboligforeninger


Trine Schmidt

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Arbejdsskader
Personskadeansvar
Aftaleret
Arbejds- og ansættelsesret


Birgitte Harring-Lund

Kompetencer
Arveret
Familieret
Dødsbobehandling
Fast ejendom


Susan Sørensen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Strafferet
Gældssanering


Carsten Hove

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Agenturforhold
Aftaleret
Mediation


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Landbrugssager
Familieret
Forsikringsret


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Thomas Schioldan Sørensen

Kompetencer
Retssager
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Mediation og retsmægling
Forsikrings- og erstatningsret


Liselotte Fjeldgaard Andersen

Kompetencer
Arbejds- og ansættelsesret
Familieret
Arveret


Henriette K. B. Andersen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Ansættelsesret
Inkasso
Nabokonflikter


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Fast ejendom
Erhvervsret
Kontraktsret
Lejeret


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Claus Søgaard-Christensen

Kompetencer
Mediation
Retssager
Voldgiftssager


Liv Dyrhauge-Klargaard

Kompetencer
Familieret
Strafferet
Børnebortførelser


Lisbeth Darling Wegener

Kompetencer
Arveret
Familieret
Bodelinger ved skilsmisse
Dødsbobehandling
Ejer- og andelsboligforeninger


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Rolf Ledertoug

Kompetencer
Bodelinger ved skilsmisse
Arveret
Lejeret
Almene boliger
Kontraktsret


Lone Rømø

Kompetencer
Arveret
Skifteret
Forsikrings- og erstatningsret
Kontraktsret
Fast ejendom


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Allan Ohms

Kompetencer
Konstruktiv konflikthåndtering (mediation)
Arveret
Dødsbobehandling
Generationsskifte
Fast ejendom


Anne Broksø

Kompetencer
Arveret
Familieret
Mediation
Dødsbobehandling


Helle Hedemann Brandt

Kompetencer
Familieret
Bodeling og børn
Fast ejendom
Mediation
Gældssanering


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066