UK

Trine Schmidt

Kompetencer

Forsikrings- og erstatningsret
Arbejdsskader
Personskadeansvar
Aftaleret
Arbejds- og ansættelsesret

Uddannelse

Danske Advokater Trinity

Øvrige uddannelser og kurser

2022 Mini-højskole -3 dage med bl.a mediationstræning i det psykologiske perspektiv, Danske Mediatoradvokater
2021 Netværksdag med mediatonstræning, Danske Mediatoradvokater
2021 Online Mediation, Danske Mediatoradvokater
2019, Aktiv lytning som forhandlingsredskab, Danske Advokater
2019, Mediaton i erhvervstvister, CBS
2019, Forhandling for mediatorer, Danske Mediatoradvokater
2017, og 2016, Netværksdag for mediatorer, Danske Advokater m.fl.
2015, Konference om alternativ konfliktløsning inden for bygge og anlæg
2014, Få større kundetilfredshed ved brug af mediationsteknikker, FOAK
2013, Mediation og Retsmægling v. Benjamin Lundström, Procedureadvokater
2012, Løgndetektion – aflæsning af kropssprog mv., Human Advisor
2011, Seminar om mediation og konfliktmægling, FOAK
2009, Ned ad konflikttrappen v. bl.a. talelærer Knud Lindholm Lau
2009, Retsmægling – nye regler, JUC

Anden erfaring

Mere end 20 års erfaring med juridisk arbejde og 15 års erfaring med retssager som advokat.

Jeg blev uddannet mediator i 2012 og har siden været optaget af at få løst konflikter på en bedre måde end ved retssag. Mit fokus som mediator er at skabe et rum for parterne, hvor de kan tale med og lytte til hinanden på en ny måde. Parternes ønsker til og behov for en løsning på konflikten og evt. bevarelse af relationen kommer i fokus. Mediation giver mulighed for, at både jura og andre vigtige elementer for parterne kan inddrages, så parterne sammen kan finde en løsning, der imødekommer dem begge på en tilfredsstillende måde. Min erfaring er, at retssager ofte er ressourcekrævende  – både økonomisk, mentalt og tidsmæssigt – og alene af den grund, er det altid relevant at få afklaret, om der er andre måder at løse konflikten, hvilket der ofte er.

Jeg er frivillig konfliktmægler ved KFUM Sociale arbejder og har tidligere været projektleder for mediationsprojekt i forsikringsselskaber, hvor kunder og modparter fik tilbudt mediation som alternativ til retssag.

Har undervist i mediation på Forsikringsakademiet, JUC Netværk, Danske Advokaters forening FEF og Cevia ved Københavns Universitet samt givet interviews om mine erfaringer til artikler i Danske Advokater og til Mediationsinstituttets hvidbog om medition.

Medlem af bestyrelsen i Danske Mediatoradvokater siden 2016. Udpeget censor ved advokatuddannelsen.

Tidligere ansat i bl.a. DI, Tryg, Topdanmark og Kammeradvokaten.

Trine Schmidt

Alm. Brand Forsikring A/S
Midtermolen 7
2100 København Ø

Telefon 21 79 22 35
Mobil 21792235
E-mail abtrni@almbrand.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066