UK

Birgitte Harring-Lund

Kompetencer

Arveret
Familieret
Dødsbobehandling
Fast ejendom

Uddannelse

Trinity, Danske Advokaters Mediatoruddannelse

Øvrige uddannelser og kurser

Uddannet på Trinity som mediator/konfliktmægler (2011)
Danske Mediatoradvokater og Joseph Folger (2013)
Advokatmediator Christine La Cour (2014)
Forum Advokater retsmæglerkonference (2014)
Kursus/workshop med Lisa Parkinson (2014)
Domstolsstyrelsen (2014)
Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet (2015)
Danske Advokater (2015)
Danske Advokater (2016)
Mediationsinstituttet (2016)
Mediationskursus med Lawrence Kershen, London (2017)
Mediationskursus med Lawrence Kershen, London (2018)

Anden erfaring

Jeg har siden september 2012 haft i alt ca. 100 retsmæglinger, da jeg har været antaget som retsmægler for Østre Landsretskreds og retsmæglet i sager ved Retten i Glostrup, Retten på Frederiksberg (i perioden 2012-2016) og Østre Landsret. Jeg har derfor betydelig erfaring som mægler.

Jeg har i mange år, både før og efter, jeg blev antaget som retsmægler, deltaget i talrige mediationer som partsrepræsentant. Jeg har i en del sager fungeret som mediator, hvor parterne selv har rettet henvendelse.

Jeg har medieret i sager med mange forskelligartede konflikter inden for mange forskellige sagsområder, både privatretlige og erhvervsretlige. Eksempelvis fra familieretten om børn (forældremyndighed, bopæl og samvær), ægteskab (skilsmisse, bodeling), i dødsboer (arvestridigheder), nabostridigheder (skel, hegn m.m.), forsikringssager, ansættelsessager, opløsning af erhvervsvirksomheder, privatretlige krav udsprunget af fejl og mangler ved fast ejendom, tvist om leverancer og samarbejdsaftaler m.m.

Jeg er medlem af bestyrelsen i Danske Mediatoradvokater og deltager i foreningens efteruddannelse for at vedligeholde og videreudvikle det faglige niveau inden for mediation og for udvikling af det etiske codex for mediation. Desuden deltager jeg i Domstolsstyrelsens efteruddannelsestilbud, og jeg sørger for løbende at deltage i videreuddannelse.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og Danske Advokater.

Birgitte Harring-Lund

Alliance Advokater Ishøj (Advokatfirmaet harring-Lund)
Ishøj Strandvej 87
2635 Ishøj

Telefon 43536080
Mobil 30305160
E-mail bhl@alliance2635.dk

www.allianceadvokater-ishoej.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Microsoft Teams og Zoom

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066