UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Lisbeth Darling Wegener

Kompetencer
Arveret
Familieret
Bodelinger ved skilsmisse
Dødsbobehandling
Ejer- og andelsboligforeninger


Mads Balsby Wilkens

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Erhvervsret
Projektudvikling
Internationale erhvervskontrakter


Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Anne Broksø

Kompetencer
Arveret
Familieret
Mediation
Dødsbobehandling


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Trine Schmidt

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Arbejdsskader
Personskadeansvar
Aftaleret
Arbejds- og ansættelsesret


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Generel erhvervsret
Familieret


Marianne Homann

Kompetencer
Familieret
Familiekontrakter (ægtepagt/testamente/samejeoverenskomster mv.)
Arveret
Børnebortførelser
Anbringelsessager


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Liselotte Fjeldgaard Andersen

Kompetencer
Arbejds- og ansættelsesret
Familieret
Arveret


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Susan Sørensen

Kompetencer
Familieret
Arveret
Strafferet
Gældssanering


Tutter Blume

Kompetencer
Erhverstvister, kontrakter og aftaler
Entrepriseret, byggeret, mangler ved fast ejendom og køb og salg
Funktionærretlige forhold
Familieret og arveret


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Helle Hedemann Brandt

Kompetencer
Familieret
Bodeling og børn
Fast ejendom
Mediation
Gældssanering


Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter


Birgitte Harring-Lund

Kompetencer
Arveret
Familieret
Dødsbobehandling
Fast ejendom


Thomas Schioldan Sørensen

Kompetencer
Retssager
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Mediation og retsmægling
Forsikrings- og erstatningsret


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Louise Dahl Krath Jensen

Kompetencer
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Udbudsret


Marie-Louise Pind

Kompetencer
Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner


Rolf Ledertoug

Kompetencer
Bodelinger ved skilsmisse
Arveret
Lejeret
Almene boliger
Kontraktsret


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Kim Egegaard

Kompetencer
Kontraktsret
Arbejdsret
Selskabsret
Entrepriseret
Udøvende kunstneres rettigheder


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Fast ejendom
Erhvervsret
Kontraktsret
Lejeret


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Claus Spangenberg

Kompetencer
IT-ret
Aftaleret
Kontraktsret
Teknologiret


Liv Dyrhauge-Klargaard

Kompetencer
Familieret
Strafferet
Børnebortførelser


Allan Ohms

Kompetencer
Konstruktiv konflikthåndtering (mediation)
Arveret
Dødsbobehandling
Generationsskifte
Fast ejendom


Jes Anker Mikkelsen

Kompetencer
Sø- og transport
International Handelsret
Forsikring
Energi/offshore
Erstatning


Torben Steffensen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Ophavsret


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066