UK

Mette Baungaard

Kompetencer

Mediation
Familie – Bodeling og sager om børn
Arv/dødsbobehandling
Ansættelsesforhold
Erhvervslivets forhold, herunder misligholdelse af aftaler mv.

Uddannelse

Advokatsamfundets Mediatoruddannelse.

Øvrige uddannelser og kurser

2023 Advanced Communication Skills, Danske Advokater, Valencia, København
2023 Masterclass i mediation, Rungstedgaard
2022 Mediation og mægling Højskole, Kalø Vig Center
2022 Mediation og mægling i et bredere perspektiv, Danske Advokater, Valencia, København
2020 ”Kærlighed, krig, kaos eller forlig” fokus på børn i skilsmisser, Vartov, København

Anden erfaring

Mette Baungaard har været advokat siden 2009 og retsmægler siden 2016.

Som retsmægler ved Retten i Esbjerg og Vestre Landsret har Mette Baungaard bidraget til at løse tvister indenfor mange forskellige retsområder siden 2016. Dette har givet en bred erfaring i mediation af mange forskellige typer af sager.

Siden 2009 har Mette Baungaard arbejdet specialiseret med familieret i det daglige advokatarbejde. Dette arbejde består primært i rådgivning om skilsmisser, herunder bodelinger og sager om børn samt arveret. Dette arbejde har givet stor erfaring i udarbejdelse af aftaler indenfor disse emner. Mette Baungaard har ligeledes deltaget i talrige retsmæglinger og udenretlige mediationer som partsadvokat på det familieretlige område.

Mette Baungaard har således stor erfaring i konstruktiv konfliktløsning. Dette både i sager, hvor der ønskes en afslutning, som parterne selv er herre over, samt sager, hvor der er ønske om en fortsat samarbejdsrelation.

Mette Baungaard

Advokat Mette Baungaard
Andkærvej 19
7100 Vejle

Telefon 61 30 22 09
Mobil 61 30 22 09
E-mail mette@advokatbaungaard.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066