UK

Mette Baungaard

Kompetencer

Mediation
Familie – Bodeling og sager om børn
Arv/dødsbobehandling
Ansættelsesforhold
Erhvervslivets forhold, herunder misligholdelse af aftaler mv.

Uddannelse

Advokatsamfundets Mediatoruddannelse.

Øvrige uddannelser og kurser

2023 Advanced Communication Skills, Danske Advokater, Valencia, København – (tilmeldt, endnu ikke afholdt)
2023 Masterclass i mediation, Rungstedgaard
2022 Mediation og mægling Højskole, Kalø Vig Center
2022 Mediation og mægling i et bredere perspektiv, Danske Advokater, Valencia, København
2020 ”Kærlighed, krig, kaos eller forlig” fokus på børn i skilsmisser, Vartov, København

Anden erfaring

Mette Baungaard har været advokat siden 2009 og retsmægler siden 2016.

Som retsmægler ved Retten i Esbjerg og Vestre Landsret har Mette Baungaard bidraget til at løse tvister indenfor mange forskellige retsområder siden 2016. Dette har givet en bred erfaring i mediation af mange forskellige typer af sager.

Siden 2009 har Mette Baungaard arbejdet specialiseret med familieret i det daglige advokatarbejde. Dette arbejde består primært i rådgivning om skilsmisser, herunder bodelinger og sager om børn samt arveret. Dette arbejde har givet stor erfaring i udarbejdelse af aftaler indenfor disse emner. Mette Baungaard har ligeledes deltaget i talrige retsmæglinger og udenretlige mediationer som partsadvokat på det familieretlige område.

Mette Baungaard har således stor erfaring i konstruktiv konfliktløsning. Dette både i sager, hvor der ønskes en afslutning, som parterne selv er herre over, samt sager, hvor der er ønske om en fortsat samarbejdsrelation.

Mette Baungaard

Advokat Mette Baungaard
Jørgasvej 4, 1
7100 Vejle ø

Telefon 70 22 20 21
Mobil 61 30 22 09
E-mail mette@advokatbaungaard.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066