UK

Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer

Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter

Uddannelse

Trinity

Øvrige uddannelser og kurser

2017, Joe Folger, Transformative mediation, weekend course

Anden erfaring

Kristian Skovgaard Larsen er specialiseret i tvisteløsning og entrepriseret.​

Til daglig rådgiver Kristian projektledere, afdelingschefer, direktører og juridiske medarbejdere i en lang række forskellige bygherreorganisationer såvel som rådgiver- og entreprenørvirksomheder. Han holder ofte kurser om de i byggeriet herhjemme anvendte standardvilkår, og han har f.eks. gennemført en lang række kurser for både bygherrer, entreprenører og rådgivere om de nye AB 18-standarder.​ Kristian er medtovholder og underviser i JUC Netværk i Entreprise og byggeri (Aarhus).

Kristian er specialiseret i udarbejdelse af kontrakter samt tvister inden for byggeriet, og han har ført 100+ voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg og 200+ sager om syn og skøn. Derudover har Kristian stor erfaring med international entrepriseret, idet han rådgiver om FIDIC-kontrakter og fra 2008-2009 har arbejdet i afdelingen for entrepriseretlige tvister på et førende advokatkontor i Glasgow, mens han samtidig erhvervede en LLM i entrepriseret. Han har også fungeret som coach for Vis Moot holdet på Aarhus universitet fra 2017-2019 (international konkurrence i voldgift).

Kristians primære fokus er, at sagerne kan løses så hurtigt, omkostningseffektivt og tilfredsstillende som muligt for klienten. Han fungerer ofte som partsadvokat i forhandlinger, mediationer, mæglings- og voldgiftssager, og han modtager udpegninger af Mediationsinstituttet som mediator i konkrete retstvister.

Han har været medlem af og senere næstformand i bestyrelsen i Danske Mediatoradvokater fra 2015-2018.

Co-mediation vedrørende Herlev Hospital, 2017

Kristian Skovgaard Larsen har fungeret som co-mediator i en tvist mellem Herlev Hospital og entreprenøren, NCC, i en omfattende entrepriseretlig tvist med en sagsgenstand på ca. kr. 20 mio. Tvisten blev løst forligsmæssigt ved en to-dages mediationsproces. Sagen har blandt andet været refereret i Politikens Byrum.

 

Kristian Skovgaard Larsen

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
Hack Kampmanns Plads 2, niveau 3
8000 Århus C

Telefon (+45) 51 99 90 72
Mobil (+45) 51 99 90 72
E-mail kristian.skovgaard@dlapiper.com

https://www.dlapiper.com/da/denmark/


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Skype, MS Teams

International mediation på Engelsk

International co-mediation på Engelsk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066