UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Kim Egegaard

Kompetencer
Kontraktsret
Arbejdsret
Selskabsret
Entrepriseret
Udøvende kunstneres rettigheder


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Michael Gjedde-Nielsen

Kompetencer
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Retssager
Voldgiftssager
Kontrakter
Udbudsret


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Mads Balsby Wilkens

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Erhvervsret
Projektudvikling
Internationale erhvervskontrakter


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Michael Melchior

Kompetencer
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Thomas Schioldan Sørensen

Kompetencer
Retssager
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Mediation og retsmægling
Forsikrings- og erstatningsret


Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Fast ejendom
Erhvervsret
Kontraktsret
Lejeret


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Generel erhvervsret
Familieret


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Carsten Hove

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Agenturforhold
Aftaleret
Mediation


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Tutter Blume

Kompetencer
Erhverstvister, kontrakter og aftaler
Entrepriseret, byggeret, mangler ved fast ejendom og køb og salg
Funktionærretlige forhold
Familieret og arveret


Marie-Louise Pind

Kompetencer
Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner


Jes Anker Mikkelsen

Kompetencer
Sø- og transport
International Handelsret
Forsikring
Energi/offshore
Erstatning


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Louise Dahl Krath Jensen

Kompetencer
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Udbudsret


Torben Steffensen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Ophavsret


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter


Claus Søgaard-Christensen

Kompetencer
Mediation
Retssager
Voldgiftssager


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066