UK

Mediatorer

Søg mediator på navn, postnr. eller by – eller søg på sagskategori ved at klikke på billederne nedenfor

Kristian Skovgaard Larsen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Forsikrings- og erstatningsret
Fast ejendom
Projektudvikling
International entrepriseret, FIDIC-baserede kontrakter


Thomas Schioldan Sørensen

Kompetencer
Retssager
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Mediation og retsmægling
Forsikrings- og erstatningsret


Pernille Rüsz Bloch

Kompetencer
Mediation
Fast ejendom
Erhvervsret
Kontraktsret
Lejeret


Benjamin Lundström

Kompetencer
Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister
Selskabsret
Arbejds- og ansættelsesret


Peter Stakemann

Kompetencer
Selskabsret
Erhvervsret
Fondsret
Ejendomsret
Investeringsret


Carsten Hove

Kompetencer
Entrepriseret
Retssager
Agenturforhold
Aftaleret
Mediation


Gitte Løvgren Larsen

Kompetencer
Immaterialret
Kontraktsret
Mediation
Markedsføringsret
Retsmægling


Michael Melchior

Kompetencer
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Åse Gahner Klemmensen

Kompetencer
Mediation
Familieret
Privatret
Entrepriseret
Byggeriets retsforhold


Claus Søgaard-Christensen

Kompetencer
Mediation
Retssager
Voldgiftssager


Frederik Keun-Rasmussen

Kompetencer
Byggeriets retsforhold
Kontrakter – både danske og internationale
Erhvervsleje
Ejer- og andelsboligforeninger


Susanne Merete Ravn

Kompetencer
Børnebortførelser
Dødsbobehandling
Separation/skilsmisse
Familieret – børnesager og skilsmisse
Nabokonflikter


Niels Lyhne

Kompetencer
Fast ejendom
Lejeret
Ansættelsesret
Entrepriseret
Landbrugsret


Mogens Yde Knudsen

Kompetencer
Immaterialret
Internationale kontrakter
Aftaleret
Konkurrence- og markedsret
Certificeret af JUC i AB18 mv.


Kim Egegaard

Kompetencer
Kontraktsret
Arbejdsret
Selskabsret
Entrepriseret
Udøvende kunstneres rettigheder


Finn Lænkholm

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom og erhvervslejeret
Ansættelsesret
Landbrugssager
Familieret
Forsikringsret


Christian Werenberg

Kompetencer
Forsikrings- og erstatningsret
Entrepriseret
Mediation af erhvervstvister
Entreprise, byggeri og fast ejendom


Steen Marslew

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Ansættelsesret
Lejeret
Ejendomsadministration


Marie-Louise Pind

Kompetencer
Konflikthåndtering
Entrepriseret
Lejeret
Projektudvikling
Transaktioner


Kurt Helles Bardeleben

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Offentlig ret
Kontraktsforhold mellem det offentlige og det private


Malene Eigtved

Kompetencer
Erhvervsret
Insolvensret
Arveret
Dødsbobehandling


Mads Balsby Wilkens

Kompetencer
Entrepriseret
Fast ejendom
Erhvervsret
Projektudvikling
Internationale erhvervskontrakter


Pia Tavs Vistisen

Kompetencer
Generel erhvervsret
Aftaler og internationale kontrakter
Immaterialret
Entreprise
byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret


Tutter Blume

Kompetencer
Erhverstvister, kontrakter og aftaler
Entrepriseret, byggeret, mangler ved fast ejendom og køb og salg
Funktionærretlige forhold
Familieret og arveret


Morten Jensen

Kompetencer
Fast ejendom
Entrepriseret
Selskabsret
Omstruktureringer
Almindelige Handelsforhold


Thomas Samsø Bloch

Kompetencer
Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse


Niels Heldgaard

Kompetencer
Entrepriseret og byggeri (AB18, ABT18 og AB-forbruger)
Rådgiverret (ABR18)
Fast ejendom
Kontrakter


Rasmus H. Wandall

Kompetencer
Konflikthåndtering
Erhvervsret
Kontraktsret
Cross-border mediation
Offentlig ret


Christopher Bühl Nielsen

Kompetencer
Landbrug
Projektudvikling
Foreningsliv (Frivillige foreninger)
Renewable Energy / Energi & Miljø
Byggeri


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066