UK

Benjamin Lundström

Kompetencer

Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister

Uddannelse

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada og Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien

Øvrige uddannelser og kurser

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada (1996)
Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien (1999)
Alternativ konfliktløsning/mediation, Advokaternes Serviceselskab (2000)
Advokatsamfundets seminar: Advokatens rolle i mediation og konfliktløsning (2003)
Domstolsstyrelsens efteruddannelse for retsmæglere (2013)
Mediation in Family matters, Lisa Parkinson (2013)
Domstolsstyrelsens 2 dages retsmæglingsseminar for erfarne retsmæglere, Kalø Vig (2013)
Transformative Mediation, Joe Folger (2014)
Konference om tvistløsning (2014)
Mediator ethics; “no view from nowhere” (2015)
Træningsseminar – transformativ mediation, Joseph Folger (2015)
Erhvervslivets Mediationsdag, Voldgiftsinstituttet og Sø- & Handelsretten (2015)
Domstolsstyrelsens Retsmæglerworkshop (2015)
Den mindfulde mediator og hjerneforskning (2015)
Juridisk Forening, “Hvorfor virker retsmægling ikke?” (2016)
Hjernen som med- og modspiller i retsmægling (2016)
Emotionel Intelligens (EQ) (2027)
Mediation i erhvervstvister, CBS (2019)
Workshop for erfarne mediatorer (2019)

Anden erfaring

Udpeget af:

TILLIDSPOSTER MV.

MEDIATIONSERFARING

Jeg har medieret siden 2004 og har sidenhen gennemført mere end 250 mediationer. Jeg er med til at uddanne nye mediatorer og retsmæglere som lektor og instruktør på Københavns Universitet og Domstolsstyrelsen mfl.

Jeg er tilknyttet mediatorkorpset hos både Mediationsinstituttet, Voldgiftsinstittutet og Voldgiftsnævnet, hvor jeg løbende modtager udpegning som mediator. Jeg medierer også lejlighedsvis i sager, som foregår udenfor institutternes regi og ved private udpegninger.

Jeg blev i 2008 antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler ved Østre Landsretskreds. Jeg udpeges således løbende som mægler i verserende retssager.

På denne baggrund er jeg én af de mediatorer i Danmark, som har størst praktisk erfaring med mediation. Mit fokus er på mediation af konflikter i erhvervslivet og strækker sig fra ansættelsesretlige tvister til store byggesagskomplekser – f.eks. i en byggesag til 500 mio kroner, hvor parterne efter 2 mediationsmøder nåede til en forligsmæssig løsning.

Statistik viser, at mere end 7 ud af 10 mediationer afsluttes med, at parterne indgår en mindelig aftale og dermed løser konflikten.

 

Benjamin Lundström

SIRIUS advokater
Dampfærgevej 10, 2. sal
2100 København Ø

Telefon 88888506
Mobil 20408222
E-mail bl@siriusadvokater.dk

www.siriusadvokater.dk

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066