Benjamin Lundström

Kompetencer

Mediation og retsmægling
Særligt fokus på erhvervstvister

Uddannelse

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada og Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien

Øvrige uddannelser og kurser

Mediation ved University of British Colombia, Vancouver, Canada (1996)
Dispute Resolution ved University of New South Wales, Sydney, Australien (1999)
Alternativ konfliktløsning/mediation, Advokaternes Serviceselskab (2000)
Advokatsamfundets seminar: Advokatens rolle i mediation og konfliktløsning (2003)
Domstolsstyrelsens efteruddannelse for retsmæglere (2013)
Mediation in Family matters, Lisa Parkinson (2013)
Domstolsstyrelsens 2 dages retsmæglingsseminar for erfarne retsmæglere, Kalø Vig (2013)
Transformative Mediation, Joe Folger (2014)
Konference om tvistløsning (2014)
Mediator ethics; “no view from nowhere” (2015)
Træningsseminar – transformativ mediation, Joseph Folger (2015)
Erhvervslivets Mediationsdag, Voldgiftsinstituttet og Sø- & Handelsretten (2015)
Domstolsstyrelsens Retsmæglerworkshop (2015)
Den mindfulde mediator og hjerneforskning (2015)
Juridisk Forening, “Hvorfor virker retsmægling ikke?” (2016)

Anden erfaring

Benjamin Lundström

SIRIUS advokater
Frederiksberggade 11, 1.
1459 København K

Telefon 88888506
Mobil 20408222
E-mail bl@siriusadvokater.dk

www.siriusadvokater.dk

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066