Susan Sørensen

Kompetencer

Familieret
Arveret
Strafferet
Gældssanering

Uddannelse

Advokatsamfundet

Anden erfaring

Susan Sørensen

Ret & Råd Aalborg
Strandgade 8
9400 Nørresundby

Telefon 38424300
Mobil 25342444
E-mail sus@ret-raad.dk

www.ret-raad.dk/aalborg

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066