UK

Thomas Samsø Bloch

Kompetencer

Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse

Uddannelse

Mediator.dk (v. Hans Boserup)

Øvrige uddannelser og kurser

Negotiation masterclass “the quickest route to influence”, CEDR, London, UK (2019)
Programme on Negotiation, Harvard, PON Global, Aarhus (2019)
Managing the human element in complex mediations and negotiations, Rooney & Ross, Danske Advokater, København (2019)
Aktiv lytning som forhandlingsredskab, Danske Advokater, Købehavn (2019)
Workshop for erfarne mediatorer, Danske Advokater, København (2019)
Forhandling for mediatorer, Mediatoradvokater, København (2019)
Mediation og mægling I byggeriet (underviser), Danske Advokater, København (2019)
Fagdage: Brancheudvikling – Et kig ind i fremtidens konflikthåndtering (underviser), Danske Advokater, København og Aarhus (2019)
Den betroede rådgiver, Danske Advokater, København (2018)
Mediation og mægling I erhvervssager (underviser), Danske Advokater, København (2018)
Mastering Mediation, CIArb, London (2018)
Mediation in a changing World, CIArb, London (2017)
Hvorfor eskalerer konflikter under advokaters håndtering, Mediatoradvokater, København (2017)
Soft skills in Mediation – Træningsseminar, Danske Advokater, København (2017)
Emotionel Intelligens (EQ), Mediatoradvokater, København (2017)
Forretning i mediation – byggeri og anlæg, Mediatoradvokater, Aarhus (2017)
Netværksdag for danske mediatorer, Mediatoradvokater m.fl., Trinity (2016)
Hjernen som med- og modspiller, Mediatoradvokater, København (2016)
Projektiv identifikation i mediation og forhandling, Mediatoradvokater, Nyborg (2016)
Training workshop – Family mediation, Brown & Kershen, London (2016)
Den mindfulde mediator og hjerneforskning, Mediatoradvokater, København (2015)
Den juridiske identitets sproglige dimension, AdvokatForeningen, Helsingør (2015)
Strategisk konflikthåndtering i Byggeri og anlæg, Mediationsinstiuttet og Voldgiftsnævnet, København (2015)
Transformativ mediation – Træningsseminar, Mediatoradvokater, Havreholm Slot (2015)
Transformativ mediation, Mediatoradvokater, København (2013)
Forhandling i mediation og retsmægling, Mediatoradvokater, København (2012)
Retsmægling – workshop, Mediatoradvokater, København (2012)
Workshop om mediation, Mediatoradvokater, København (2010)
Brush-up kursus i mediation og retsmægling, Mediatoradvokater, København (2009)

Anden erfaring

Thomas Samsø Bloch er mediator og advokat med base i Hovedstadsområdet.

Han har stor erfaring i konstruktiv konfliktløsning og interessebaserede forhandlinger og har praktiseret som mediator siden 2008. Han har medieret civile- og kommercielle sager, byggesager, familie- og ansættelsessager og fungerer tillige som retsmægler ved Østre Landsretskreds og Helsingør ret. Derudover er Thomas medlem af the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS and UN-Women.)

Thomas er tillige adm. direktør for Mediationsinstituttet,  hvor han arbejder for at fremme- og øge kendskabet til mediation i Danmark. Derudover underviser han i mediation og er medforfatter til bogen og podcastserien “Løsningens labyrint – advokaters oplevelser med mediation”, som giver et indblik i brugen af ​​kommerciel mediation i juridiske tvister i Danmark. Thomas desuden medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og brancheudviklingsudvalg.

Før sin nuværende stilling var han formand for Danske Mediatoradvokater, næstformand i Mediationsinstituttet og formand for advokatforeningen i Helsingørs retskreds.

Thomas er uddannet jurist ved Københavns Universitet (1999). Han er desuden uddannet indenfor tværfaglig kommunikation og har deltaget i adskillige indenlandske og internationale mediations- og forhandlingskurser. Thomas taler dansk, engelsk, svensk, norsk og fransk og tilbyder mediation på dansk og engelsk.

Direktør for Mediationsinstituttet fra 2018
Retsmægler ved Østre Landsret og Helsingør Ret fra 2016
Mediator ved the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs fra 2020

Tillidsposter:

Medlem af Danske Advokaters brancheudviklingsudvalg – fra 2021
Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab – fra 2020
Formand – Danske Mediatoradvokater – 2016 – 2017
Næstformand – Mediationsinstiuttet – 2016 – 2017
Bestyrelsesmedlem – Danske mediatoradvokater – fra 2015
Bestyrelsesmedlem – Mediationsinstituttet – 2015 – 2016
Formand – Advokaforeningen Helsingør – 2014 – 2016
Bestyrelsesmedlem – Advokatforeningen Helsingør – 2008 – 2014


Thomas Samsø Bloch is a mediator and lawyer based in the Greater Copenhagen area.

He has extensive experience in constructive conflict resolution and interest-based negotiations and has practiced as a mediator since 2008. He has mediated civil and commercial cases, construction cases, family- and employment cases and also works as a court mediator at the Eastern High Court of Denmark and the Court of Helsinore. In addition, Thomas is a member of the Global Mediator Panel under the office of the Ombudsman for UN Funds and Programs (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS and UN-Women.)

Thomas is also CEO of the Danish Mediation Institute, where he works to promote and increase knowledge of mediation in Denmark. In addition, he teaches mediation and is a co-author of the book and podcast series “The Labyrinth of Solution – Lawyers’ Experiences with Mediation“, which provides an insight into the use of commercial mediation in legal disputes in Denmark. Thomas is also a member of the Association of Danish Law Firms’ Board of Representatives and Industry Development Committee

Prior to his current position, he was chairman of the Danish Mediatorlawyers, deputy chairman of the Danish Mediation Institute and chairman of the Lawyers  Association in the Court District of Elsinore.

Thomas has a law degree from the University of Copenhagen (1999). He is also trained in interdisciplinary communication and has participated in several domestic and international mediation and negotiation courses. Thomas speaks Danish, English, Swedish, Norwegian and French and offers mediation in Danish and English.

Thomas offers both regular and online mediation as well as international mediation and co-mediation.

Director of the Mediation Institute from 2018
Court Mediator at the Eastern High Court and Elsinore Court from 2016
Mediator on the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs from 2020

Member of the Association of Danish Law Firms’ Industry Development Committee – from 2021
Member of the Association of Danish Law Firms’ Board of Representatives – from 2020
Chairman – Danish Mediator Lawyers – 2016 – 2017
Deputy Chairman – The Danish Mediation Institute – 2016 – 2017
Board member – Danish Mediator Lawyers – from 2015
Board member – The Danish Mediation Institute – 2015 – 2016
Chairman – Lawyers  Association in the Court District of Elsinore – 2014 – 2016
Board member – Lawyers  Association in the Court District of Elsinore – 2008 – 2014

Thomas Samsø Bloch

Mediator og Advokat (L)
Humlebæk Strandvej 77
3050 Humlebæk

Telefon +45 49131000
Mobil + 45 26819570
E-mail tsb@lokaladvokaterne.dk

www.lokaladvokaterne.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams, Zoom, Skype

International mediation på Engelsk, Skandinavisk

International co-mediation på Engelsk, Skandinavisk

Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Print this page
Print
Email this to someone
email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066