UK

Online mediation

Løs din tvist ved hjælp af online mediation

Normalt er mediator, parterne og deres evt. rådgivere alle tilstede under en mediation. Men hvad gør man, hvis parterne sidder i hver sin ende af landet eller der er tale om en grænseoverskridende tvist. Og hvad, hvis parterne ikke ønsker at være i samme lokaler?

Særligt i lyset af covid-19 situationen vælger flere og flere at begrænse deres fysiske mødeaktiviteter og afholde møder virtuelt.

Det er her online mediation kommer i spil. Mediation er netop kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og valget af mødefaciliteter kan i modsætning til retssager og voldgift frit aftales mellem parterne og mediator.

Langt de fleste virksomheder er i dag udstyret med IT faciliteter, mødelokaler forberedt til virtuelle møder og ikke mindst hjemmearbejdspladser, som ofte er ganske velegnede til online møder.

Online mediation giver mulighed for virtuelle møder samtidig med, at parterne og mediator kan “dele” deres skærm, når der fx. udarbejdes oversigter, beregninger eller aftaleudkast. Der er tillige mulighed for at bruge virtuelle “whiteboards” til de mere kreative processer, hvor der er behov for at visualisere og generere idéer. Hvis parterne er enige om det, kan parterne også lave screenshots, optage mødet og dele dokumenter og forslag i realtid, hvilket øger effektiviteten i processen og giver en mulighed for et mere aktivt og effektivt engagement fra mødedeltagerne.

Mediationsinstituttets mediatorer er dygtige til at facilitere mediationsprocessen uanset om der er tale om et fysisk- eller et virtuelt møde. Vores mediatorer bistår virksomheder og private og deres advokater med online mediation via Zoom, MS Teams, Skype og lignende online værktøjer.

Sådan foregår en online mediation

En neutral og upartisk mediator hjælper parterne til at identificere problemstillingerne, drøfte individuelle interesser og behov og endelig hjælpe parterne med at finde de løsninger der passer til parterne og stemmer bedst med deres interesser og behov.

Mediationsmødet foregår online via fx Zoom eller MS Teams og der er efter aftale med mediatoren mulighed for at benytte de teknologiske muligheder som online værktøjerne understøtter, så som breakout rooms, optage-funktion, dokumentdeling, virtual whiteboards mv.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og behov og ikke blot juridiske normer. Ved mediation fokuseres der ikke kun på den juridiske del. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Hvor lang tid tager en online mediation?

Typisk vil en online mediation kunne gennemføres ved et til to onlinemøder afhængig af sagens omfang.

Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Hvad koster det?

Prisen på online mediation er den samme som ved almindelig mediation, men udgifter til mødelokaler og transport er naturligvis sparet. Derudover kan der spares tid på forberedelse og transport. Se nærmere under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger I hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres online inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066