UK

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på

Mediation for private

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning alle parter er tilfredse med, uanset hvor kompleks og følelsesladet sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

Mediation er en effektiv måde at løse konflikter udenom retten og i fuld fortrolighed.

En neutral og upartisk mediator hjælper parterne til at identificere problemstillingerne, drøfte individuelle interesser og behov og endelig hjælpe parterne med at finde de løsninger der passer til parterne og stemmer bedst med deres interesser og behov.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og behov og ikke blot juridiske normer. Ved mediation fokuseres der ikke kun på den juridiske del. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Mediation giver parterne mulighed for at komme videre så hurtigt som muligt og på den bedst mulige måde.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation.

Hvor lang tid tager mediation?

En privat konflikt vil typisk forløbe over et eller flere kortere møder. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række private konflikter bl.a. når det gælder private erstatningskrav, nabostridigheder og meget andet. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases nedenfor.

Hvad koster det?

I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen som udgangspunkt kr. 18.750 inkl. moms. Prisen dækker en halv dags mediation (op til 4 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med 3.125 inkl. moms pr. yderligere time.

Se i øvrigt under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

Flere års nabostrid løst med mediation i haven

I en ejerforening var medlemmerne kommet op at toppes om vedligehold, administration, betalinger, anvendelse og afgrænsning af fællesarealer. Det sidste vedrørte både bygning og en større parklignende have med gamle frugttræer.

Uenigheden havde stået på i flere år og havde givet en dårlig og fastlåst stemning. Uenigheden medførte også, at der blev oparbejdet restancer til ejerforeningen…


Forkert øjenskyllevæske årsag til lang tids sygdom og mange smerter

En kvinde havde mistet sit ene øje og fik et øjenimplantat, som det kun med stor vanskelighed lykkedes at få kroppen til at acceptere. Da hendes helbredstilstand om sider var bedre, satte hun sig for at ville ud at rejse, noget hun ikke kunne tillade sig tidligere. Hun henvendte sig til en optiker og oplyste, at hun skulle bruge skyllevæske til at rense sin protese med, mens hun var på rejse. Under rejsen brugte hun væsken, men tilstanden i hendes øje blev betydeligt forværret, og da hun kom hjem, var hun tæt på at miste sin protese. Hun gennemgik et længerevarende sygdomsforløb, inden øjets tilstand på ny var stabilt.


Book en mediator

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er
neutral og upartisk og evaluerer processen, så I får
det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066