UK

Advokater kan bidrage til løsninger nu – frem for slagsmål på sigt

I krisetider ruster vi advokater os til at hjælpe vores klienter til ikke at hænge på regningen – og rygmarvsreaktionen er oftest, at vi hjælper klienterne med at positionere sig til kommende rets- og voldgiftssager. Virksomhederne ønsker imidlertid ikke slagsmål, men derimod effektive løsninger med fokus på fremtidigt samarbejde og fortsatte samarbejdsrelationer. Det bør advokaterne være opmærksomme på, før den første mail sendes.

Online mediation kan være en del af løsningen.

 

Af Thomas Samsø Bloch, adm. direktør Mediationsinstituttet

Dagligt bombarderes vi med informationer om hjælpepakker i milliardklassen og nyheder om virksomheder, der belaver sig på fyringer, højrøde bundlinjer og udsigt til konkurser på stribe. Usikkerheden om Corona-virussens konsekvenser for sundhedssektoren og ”dagens tal” konkurrerer om sendefladen med dystre historier om fremtidsperspektiverne for vores erhvervsliv, de selvstændige og for den danske arbejdsstyrke.

Selvom retssystemet for tiden er lukket ned, må det forventes, at der bliver rigeligt at se til for advokatbranchen fremadrettet. For når danske virksomheder i ”fredstid” bruger mere end 18 milliarder årligt på tvister* er der næppe den store tvivl om, at dette tal ikke bliver mindre når støvet har lagt sig og oprydningsarbejdet påbegyndes.

Udviklingen i antallet af civile retssager tegner imidlertid et andet billede af, hvad virksomhederne egentlig ønsker, når de skal have deres konflikter løst. Over en 8-årig periode er antallet af civile retssager i Danmark halveret. En udvikling som man som advokat måske nok bør notere sig. Man bør også huske, at selvom de danske virksomheder bruger over 8 procent af deres overskud efter skat på konflikter* – er mange trætte af, at rets- og voldgiftssager trækker i langdrag, koster urimeligt mange penge og reelt efterlader virksomhederne uden indflydelse på resultatet i sidste ende.

Det er ganske enkelt dårlig forretning at bruge penge på at konflikte og på at skubbe samarbejdspartnere væk. Som advokater er vi nødt til at forholde os til, at virksomhederne nu om stunder ønsker effektive løsninger frem for sejre. Og samarbejde fremfor brændte broer.

Også internationale tendenser trækker i den retning.

På globalt plan viste Global Pound-rapporten fra 2018 et udtrykt ønske om et andet og mere fremtidsorienteret approach, og senest med Global Pound North America rapporten, der blev offentliggjort i februar i år, blev det fastslået, at den rutinemæssige brug af retssager og voldgift i USA og Canada ikke stemmer overens med erhvervslivets behov eller ønsker. Rapporten konkluderer, at mediation er blevet mainstream i det amerikanske erhvervsliv og er ved at blive den mest universelle konfliktløsningsproces.

I lyset af udviklingen i Danmark og de internationale tendenser inviterede Mediationsinstituttet Managing Partners i landets største advokatvirksomheder og General Counsels i landets største erhvervsvirksomheder til et dialogmøde om fremtiden for konfliktløsning i Danmark. For at skabe dialog om, hvad virksomhederne har brug for, og hvad advokaterne kan og bør gøre, var scenen sidste mandag sat til et stormøde om fremtidens konflikthåndtering i Danmark. Stormødet måtte desværre udsættes pga. Corona-krisen, men afholdes senere på året, når Danmark igen er ”open for business”. For omstændighederne og de konsekvenser som Corona-virussen medfører, aktualiserer i den grad emnet og behovet for den dialog, der skulle være omdrejningspunktet for mødet. Vi må forvente et gigantisk oprydningsarbejde når tingene normaliseres og dermed også et meget stort behov for at finde effektive, smidige og hurtige løsninger i fællesskab.

Men der er ingen grund til at vente på genåbningen af Danmark for at finde løsninger i fællesskab.

Retter og voldgiftsretter er lukket indtil videre og vi må forvente forsinkelser på den store klinge når de genåbner. Lægges det sammen med et forventeligt forøget pres på retterne pga. den verdensomspændende krise, er der allerede nu behov for at tænke anderledes og fremfor alt tænke fremadrettet.

Langt de fleste af os er udstyret med IT faciliteter og hjemmearbejdspladser, som giver os mulighed for at mødes i virtuelle rum og en stor del af landets advokater afholder allerede møder med deres klienter via Zoom, Teams, Skype og lignende online værktøjer. Tilsvarende gælder for Mediationsinstituttet, der i modsætning til landets domstole og voldgiftsretter holder åbent så instituttets mediatoradvokater kan bistå virksomheder og private og ikke mindst landets advokater med online mediation.

Ikke mindst nu, hvor alle er pressede af den aktuelle undtagelsestilstand, opfordrer jeg til, at det første advokatbrev, bliver en invitation til dialog frem for en positionering af klientens retsstilling. Og det kan være en god idé at have en af vores dygtige mediatorer med på linjen, så dialogen ikke løber af sporet.

Mediationsinstituttet udpeger med kort varsel mediatorer, som er parate til at deltage virtuelt og hjælpe med den vanskelige dialog. Vi er klar bag skærmene.

*kilde: Mediation i et samfundsøkonomisk perspektiv (2016)

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066