UK

”Mediation kan bruges i stort set alle typer sager - 4 ud af 5 konflikter løses ved mediation”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i omkostninger"

”Mediation bringer jer bedst muligt gennem konflikten.”

Konstruktiv konfliktløsning udenom retten
– hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed

Mediationsinstituttet udpeger mediatorer med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.

Du skal blot udfylde formularen her, så sørger vi for resten.

Vores mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.


Voldgiftsnævn har høje forventninger til mediation

Konflikter i byggeriet vil i stigende grad blive løst ved mediation mellem parterne.


Byggeriets konfliktkultur er under forandring – MEDIATION bliver det nye normal (podcast med Finn Lænkholm)

Mediationsinstituttet lancerer i samarbejde med Paw Engsbye Rasmussen en podcast, som perspektivere fordelene ved mediation. ByggeRiget – en podcast om byggeriets værdiskabelse – samtaler med folk, der har fingeren på pulsen i ejendoms- og byggebranchen

Podcasten har 7 episoder, som du kan høre her.


Ny formand for Mediationsinstituttet

Mediatoradvokat, Peter Stakemann, er ny formand for Mediationsinstituttet. Han afløser Kurt Helles Bardeleben, som har valgt at takke af efter at have beklædt formandsposten siden 2019.


Samarbejdsaftale med F&P om mediation

Mediationsinstituttet har indgået en samarbejdsaftale med Forsikring & Pension med det formål at udbrede anvendelsen af mediation til løsning af tvister mellem kunder og selskaber i forsikringssager samt kunders tvister med andre parter, hvor retshjælpsforsikring er inde i billedet.


Aktiviteter

Book en mediator

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er
neutral og upartisk og evaluerer processen, så I får
det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

Voldgiftsnævn har høje forventninger til mediation

Byggeriets konfliktkultur er under forandring – MEDIATION bliver det nye normal (podcast med Finn Lænkholm)

Ny formand for Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066