”Mediation bringer parterne bedst muligt gennem konflikten.”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i retssagsomkostninger."

Konstruktiv konfliktløsning udenom retten
– hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed

Pga. Covid-19 tilbyder Mediationsinstituttet i øjeblikket kun online mediation, men vores mediatorer er klar bag skærmene. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Mediationsinstituttet udpeger mediatorer med den rette ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.

Du skal blot udfylde formularen her, så sørger vi for resten.

Vores mediatorer er alle advokater, der har gennemgået en særlig mediatoruddannelse. Mediatorerne følger de gældende etiske regler udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater samt Advokatsamfundets etiske regler, herunder regler om fortrolighed og frister for gennemførelse af mediationen.


Første rapport om kommerciel konfliktløsning i Nordamerika udkommet

GPC North America rapporten spår en ændret tilgang til kommerciel konfliktløsning på det nordamerikanske marked og fastslår, at rutinemæssig brug af retssager og voldgift ikke opfylder erhvervslivets forventninger, hvorimod mediation er blevet mainstream og er ved at blive den mest universelle konfliktløsningsproces.


Advokater kan bidrage til løsninger nu – frem for slagsmål på sigt

I krisetider ruster vi advokater os til at hjælpe vores klienter til ikke at hænge på regningen – og rygmarvsreaktionen er oftest, at vi hjælper klienterne med at positionere sig til kommende rets- og voldgiftssager. Virksomhederne ønsker imidlertid ikke slagsmål, men derimod effektive løsninger med fokus på fremtidigt samarbejde og fortsatte samarbejdsrelationer.

Online mediation kan være en del af løsningen.


Mediationsinstituttet lancerer projekt om mediation med Dansk Industri og Dansk Byggeri

I samarbejde med Dansk Industri og Dansk Byggeri iværksætter Mediationsinstituttet et projekt for at udbrede kendskabet til mediation. I alt 40 erhvervs- eller byggevirksomheder får gratis tilbudt at få stillet en neutral og upartisk mediator til rådighed. Projektet har til formål at vise virksomheder og byggebranchen i Danmark værdien af mediation i erhvervstvister.


Arkitektbranchen og Mediationsinstituttet indgår samarbejdsaftale

En ny samarbejdsaftale mellem Arkitektforeningen og Mediationsinstituttet baner vejen for, at arkitekter og private bygherrer kan få løst deres konflikter hurtigt, billigt og effektivt fremfor at skulle vente på en afgørelse fra retten mens byggeriet er gået i stå.


Aktiviteter

Mediation og mægling i kommercielle tvister

12. maj 2020 , Valencia, Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

Erhvervslivet efterspørger effektive konfliktløsningsmetoder. På globalt plan har mediation fået en helt central rolle ved kommerciel tvisteløsning – en tendens som ligeledes breder sig til de danske direktionsgange. Og med de nye regler i AB18  er mediation og mægling blevet en integreret del af byggeriets tvisteløsning i Danmark. Kan du rådgive dine klienter om mediation og retsmægling?


Specialmodul til Mediatoruddannelsen – fokus på bygge- og anlægsbranchen

18. maj 2020 , Trinity, Kursus- og Konference, Fredericia

Er du allerede uddannet mediator, men ønsker at få indsigt i mediation og mægling i bygge- og anlægsbranchens tvister, kan du tage dette ekstra modul, hvor du både får indsigt i løsningstrappen i AB18 og får intensiv træning i cases fra bygge- og anlægsbranchen.


Mediatoruddannelse – Hold 20-2 – Byg

28. september 2020 , Trinity, Kursus- og Konference, Fredericia

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter. En kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler.


Udpegning

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil
og evaluerer efterfølgende.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

Første rapport om kommerciel konfliktløsning i Nordamerika udkommet

Advokater kan bidrage til løsninger nu – frem for slagsmål på sigt

Mediationsinstituttet lancerer projekt om mediation med Dansk Industri og Dansk Byggeri

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, cases og anden brancheinformation direkte på mail.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.