”Mediation bringer parterne bedst muligt gennem konflikten.”

"Mediationsklausuler kan spare virksomheder for millioner i retssagsomkostninger."

Mediationsinstituttet tilbyder konstruktiv konfliktløsning udenom retten
– hurtigt, effektivt og i fuld fortrolighed

Mediationsinstituttet er en selvejende og almennyttig institution stiftet af Advokatsamfundet og støttet af brancheforeningen, Danske Advokater. Det er bl.a. instituttets opgave at udpege kvalificerede mediatorer, samt rådgive om mediation og strategisk konflikthåndtering til private, erhvervsliv og offentlige myndigheder.

Landets bedste og mest erfarne mediatorer

Mediationsinstituttet repræsenterer landets bedste og mest erfarne mediatorer, hvis kompetencer dækker en bred vifte af juridiske specialer. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Høj etisk standart

Alle mediatoradvokater er underlagt hele to etiske regelsæt. Det første er de etiske regler, der er udarbejdet af foreningen Danske Mediatoradvokater, som alle instituttets mediatorer er medlemmer af. Det andet er Advokatsamfundets etiske regler, som alle danske advokater er forpligtet til at efterleve. De to regelsæt sikrer, at mediationen gennemføres på et højt etisk niveau.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med offentlige myndigheder, virksomheder, brancheorganisationer samt danske og internationale uddannelsesinstitutioner med henblik på at udvikle konkrete og implementerbare mediationsløsninger.


Bedre konfliktløsning i byggebranchen kræver stor vilje og nye traditioner

Indgroede rutiner og manglende kendskab til mediation er i høj grad medvirkende til at byggebranchen vælger traditionelle måder at løse konflikter på, viser en ny undersøgelse fra Mediationsinstituttet.


Indfør klausul om mediation i kontrakterne

Mediationsklausuler kan spare virksomhederne for millioner i retssagsomkostninger. Mediationsinstituttet rådgiver om anvendelse og implementering af mediationsklausuler i kontraktsforhold.


Mediation bliver del af nye AB-regler

2018 har budt på en flyvende start for mediationen i Danmark. De seneste års arbejde med at kortlægge kendskabsgraden og mediationens potentiale for bl.a. byggeriets parter har nu udmøntet sig i, at mediation som konfliktløsningsmetode bliver medtaget i de nye AB- regler (AB18/ ABR18), som blev præsenteret på en høringskonference i Industriens Hus den 21. februar.

Ved præsentationen af reglerne blev det fremhævet, at man…

 

 


Alternativ konfliktløsning i byggebranchen

Mediation kan være en genvej ud af de konflikter, der kan opstå undervejs i en byggesag

Det er kostbart og langsommeligt først at forberede og siden at afvente afgørelser på uenigheder gennem voldgiften eller domstolene…


Aktiviteter

Kursus i Forhandling for mediatorer – med fokus på din rolle som rådgiver

04. februar 2019 , Valencia, Danske Advokater

Forhandling for mediatorer


Udpegning

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil
og evaluerer efterfølgende.

 

Her finder du rapporter, artikler, faktaark, hvidbog m.m.

Bedre konfliktløsning i byggebranchen kræver stor vilje og nye traditioner

Indfør klausul om mediation i kontrakterne

Mediation bliver del af nye AB-regler

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder, cases og anden brancheinformation direkte på mail.

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.