UK

MI Samarbejde

Mediationsinstituttet arbejder løbende på at indgå MI Samarbejdsaftaler med foreninger, organisationer, myndigheder, virksomheder mv. for at sikre parter i konflikt en let adgang til hurtigt, billigt og effektivt at finde løsninger på deres konflikter.
Samarbejdsaftalerne giver blandt andet rabat på administration/udpegningsgebyret.

Mediationsinstituttet har pt. aftaler med: Dansk Erhverv, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI),  Arkitektforeningen og SMVdanmark.
Er du medlem af en af ovenstående organisationer, så kontakt Mediationsinstituttet, for at høre hvilken rammeaftale, som er aftalt.

Mediationsinstituttets sædvanlige priser.

Mediationen finder som udgangspunkt sted hos MI’s samarbejdspartner eller hos mediator.

Book en mediator her.Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066