MI Samarbejde

Mediationsinstituttet arbejder løbende på at indgå samarbejdsaftaler med foreninger, organisationer, myndigheder, virksomheder mv. for at sikre parter i konflikt en let adgang til hurtigt, billigt og effektivt at finde løsninger på deres konflikt.

Som led i samarbejdsaftalerne gives der rabat på administrations-gebyret. En mediation, der iværksættes i henhold en MI Samarbejds-aftale koster således kr. 12.500 + moms.

Prisen dækker en halv dags mediation (op til 4 timer) og inkluderer sædvanlig forberedelse for mediator. Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Mediationen finder som udgangspunkt sted i hos MI’s samarbejdspartner eller hos mediator.

Få udpeget en mediator her.Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066