DA

Mediation is a fast and direct way to resolve disputes.

Private

Mediation is a fast and direct way to resolve disputes. Whether there are two or more parties the conflict is resolved through dialogue and the goal is to reach a settlement which satisfies all parties no matter how complex and emotional the dispute may be.

What happens in mediation

Mediation is an effective way of resolving disputes with full confidentiality and out of court.

A neutral and impartial mediator helps the parties to identify the conflict issues, discuss individual interests and needs and finally helps the parties to find solutions that suit the parties’ situation and comply with the their interests and needs.

The goal is to reach a mutually satisfactory settlement based on the parties’ interests and needs rather than legal standards. Mediation does not only focus on the legal issues. You get the chance to speak up and decide the best way to resolve the conflict yourself instead of letting a judge making the decision.

Mediation gives the parties the chance to move on as soon as possible in the best possible way.

Most legal aid insurances also cover mediation.

How long does mediation take?

Private mediation will typically proceed over 1 or more short sessions. The Mediation Institute also offers a fast track process that ensures that the mediation will take place within 48 hours and will be completed within 7 days.

Is mediation the right process for my case?

Mediation can be used in almost all private disputes i.a. private compensation claims, neighbor conflicts and more.

What does mediation cost?

In cases where one or both parties are private persons the price is DKK 18.750 incl. VAT. The price covers half a day of mediation (up to 4 hours) and the mediator’s ordinary preparation.

If additional time is needed to prepare and/or finalize the mediation these complementary hours are billed at DKK 3.125 incl. VAT per hour.

See Prices and Regulations.

Fast track mediation

If you choose fast track mediation, we will do everything in our power to make sure that mediation is completed within 7 days after your request.

In case of fast track mediation, a supplementary fee equaling to 5o % of the normal price will be charged.Examples

Flere års nabostrid løst med mediation i haven UK

UK

I en ejerforening var medlemmerne kommet op at toppes om vedligehold, administration, betalinger, anvendelse og afgrænsning af fællesarealer. Det sidste vedrørte både bygning og en større parklignende have med gamle frugttræer.

Uenigheden havde stået på i flere år og havde givet en dårlig og fastlåst stemning. Uenigheden medførte også, at der blev oparbejdet restancer til ejerforeningen…


Forkert øjenskyllevæske årsag til lang tids sygdom og mange smerter UK

UK En kvinde havde mistet sit ene øje og fik et øjenimplantat, som det kun med stor vanskelighed lykkedes at få kroppen til at acceptere. Da hendes helbredstilstand om sider var bedre, satte hun sig for at ville ud at rejse, noget hun ikke kunne tillade sig tidligere. Hun henvendte sig til en optiker og oplyste, at hun skulle bruge skyllevæske til at rense sin protese med, mens hun var på rejse. Under rejsen brugte hun væsken, men tilstanden i hendes øje blev betydeligt forværret, og da hun kom hjem, var hun tæt på at miste sin protese. Hun gennemgik et længerevarende sygdomsforløb, inden øjets tilstand på ny var stabilt.


Book a mediator

The Mediation Institute appoints mediators with the right
expertise to help your dispute. We take care of all
the practicalities and ensure the mediators neutrality
and impartiality. Subsequently we evaluate the
mediation proces to make sure you're fully satisfied.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066