UK

Projektmediation

Projektmediation – også kaldet projektintegreret mediation (PRIME) – er en hurtig og direkte måde at løse uoverensstemmelser og konflikter i projektsamarbejder. Formålet er at understøtte gennemførelsen af fælles projekter ved løbende at identificere og løse problemer inden de bliver til større tvister f.eks. om kvalitet, arbejdsomfang, prisfastsættelse eller forsinkelse.

Med projektmediation får de involverede parter et praktisk værktøj til at optimere samarbejdet, der dels skaber en fælles forståelse for hinandens kompetencer og visioner for projektet, dels lægger rammerne for, hvordan man løbende håndterer de uoverensstemmelser, der altid opstår i projekter med flere aktører.

Projektmediation kan med fordel bruges til næsten alle typer projektsamarbejde, navnlig:

Hvorfor bruge projektmediation?

Projektmediation kan især med stor økonomisk fordel for alle parter anvendes i forbindelse med byggeprojekter, rammekontrakter og IT-kontrakter.

Fordelene ved at benytte projektmediation er især,  at der fra projektets start etableres en ordning, som giver sikkerhed for, at uafklarede forhold ikke hober sig op og eskalerer. Erfaringsmæssigt er en ophobning af uafklarede forhold ødelæggende for det gode samarbejde.

Projektmediation er ikke en garanti for, at alle uenigheder bilægges mindeligt, men det er en sikkerhed for , at parterne løbende opnår en klar afgrænsning af, hvad der overlades til opmands-, rets- eller voldgiftsafgørelser herunder den økonomiske betydning heraf.

Som udgangspunkt aftales projektmediation i kontraktsgrundlaget ved brug af en mediationsklausul (PRIME-klausul).  Er der ikke på forhånd aftalt projektmediation, kan parterne dog stadig frit aftale, at,  der alligevel skal  anvendes anvendes projektmediation, og Mediationsinstituttet bistår gerne parterne hermed.

For større organisationer, som har mange løbende kontrakter, f.eks. offentlige virksomheder, boligselskaber, entreprenørfirmaer, IT-leverandører, er projektmediation  ledelsens sikkerhed for, at det uforudsete håndteres i tide,  så man undgår , at problemerne hober sig op frem til uundgåelige budgetoverskridelser og tab.

Sådan foregår projektmediation

I praksis aftaler parterne i kontrakten at anvende projektmediation til håndtering af uoverensstemmelser i projektsamarbejdet. Parterne har derved på forhånd taget stilling til, at konflikter løbende skal håndteres når de opstår, og – hvis parterne ikke selv kan finde en løsning – ved brug af en mediator, som kender til projektet og parterne efter en aftalt procedure.

Når projektmediation er aftalt, udpeger Mediationsinstituttet en projektmediator før projektets opstart. Rammerne for samarbejdet mellem parterne og projektmediator fastlægges i Mediationsinstituttets PRIME-aftale. Typisk indledes samarbejdet med opstartsmøde, hvor projektmediator hjælper parterne med at fastlægge rammerne for madiators indsats og de korte tidsfrister, som skal gælde for aktivering af mediator.

Når projektet er i gang, er projektmediator tilgængelig til løbende og med kort varsel at hjælpe parterne  med at løse uoverensstemmelser og konflikter når de opstår. På den måde kan projektet gennemføres mere effektivt og gnidningsfrit end hvis konflikterne får lov til at hobe sig op.

Udpegning af projekt mediatorer

Har parterne aftalt at benytte projektmediation, udpeger Mediationsinstituttet en eller flere mediatorer til projektet. Mediator udvælges på baggrund af dennes professionelle meritter og faglige ekspertise. Er der fx tale om et byggeprojekt vil mediator som udgangspunkt have en entrepriseretlig baggrund, er der tale om en IT-projekt, vil mediatoren have IT-retlig indsigt osv.

Hvad koster det?

Etablering af Projektmediation koster kr. 20.000 + moms. Prisen dækker udpegning af en projektmediator, indgåelse af PRIME-aftale samt et opstartsmøde med mediator (op til en halv dags varighed).

Projektmediator er efter opstartsmødet tilgængelig for parterne efter nærmere aftale og afregnes på timebasis til Mediationsinstituttets sædvanlige timetakster.

Se i øvrigt under priser og regler.

 

Beskrivelse og regler for projektmediation kan hentes her:
Projektmediation PRIME – beskrivelse og retningslinjer

 Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066