UK

Platform to business – P2B Mediation

Driver du en online platform eller er din virksomhed i konflikt med en online platform?

• Er din konto afbrudt eller suspenderet?
• Er du utilfreds med din søgemaskine-placering?
• Føler du dig uretfærdigt behandlet?
• Nægtede platformen din app?

Onlineformidlingstjenester (Online-platforme) udgør en digital markedsplads, hvor erhvervsdrivende sælger deres varer eller tjenester til slutbrugere. Dette inkluderer søgemaskiner, udbydere af sociale medier, app-butikker og online markedspladser.

EU Forordningen 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester (P2B-forordningen) er et nyt EU-regelsæt, der skal skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt forretningsmiljø for virksomheder og forhandlere, der bruger onlineformidlingstjenester (online-platforme) for at nå deres kunder.

P2B-forordningen opstiller en række krav, herunder kravet om, at online-platforme i deres vilkår og betingelser skal udpege to eller flere mediatorer,  som platformen er villig til at benytte til konfliktløsning mellem dem og deres erhvervsbrugere.

Det kan være en fordel at benytte en mediationsudbyder, så der er adgang til et større udbud af mediatorer, en større bredde i ekspertiseområder samt en større fleksibilitet i forhold til den praktiske gennemførelse af mediationerne.

Det er er således en mulighed at anføre Mediationsinstituttet som mediationsudbyder i vilkår og betingelser for at leve op til P2B-forordningens krav evt. ved brug af Mediationsinstituttets P2B-Mediationsklausul.

Vores mediatorer lever alle op til forordningens betingelser og Mediationsinstituttet er samtidig garant for en rimelig prissætning samt en hurtig og effektiv afvikling af mediationen. Alle vores mediatorer er specialiserede advokater, der dækker over mange ekspertiseområder, herunder IT-ret, IP-ret, datasikkerhed, fortrolighed og kontraktret. Mediatorerne har således både kommerciel forståelse og juridisk specialistbaggrund, hvilket ofte kan være hensigtsmæssigt.

Sådan foregår en P2B mediation

En neutral og upartisk mediator hjælper parterne til at identificere problemstillingerne, drøfte individuelle interesser og behov og endelig hjælpe parterne med at finde de løsninger der passer til parterne og stemmer bedst med deres interesser og behov.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og behov og ikke blot juridiske normer. Ved mediation fokuseres der ikke kun på den juridiske del. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Platform to business relaterede tvister omfatter ofte parter med forretningssteder langt fra hinanden. I nogle tilfælde har online-platformen forretningssted på den anden side af kloden. Fysiske mediationsmøder kan derfor være omkostningstungt. Hvis parterne ønsker det, tilbyder Mediationsinstituttet derfor også Online mediation.

Hvor lang tid tager mediation?

Typisk vil en P2B-tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens omfang.

Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Hvad koster det?

I P2B Mediationer er prisen som udgangspunkt kr. 30.000 + moms, hvor hver part betaler halvdelen. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Se i øvrigt under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger I hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066