Byggeri

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med.

Sådan foregår mediation

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder, så parterne i fællesskab kan træffe aftale om, hvilken løsning, der passer dem bedst.

Målet er at finde løsninger i fællesskab, der tager udgangspunkt i parternes behov og interesser og ikke alene i juridiske normer.

I langt de fleste byggerier er der behov for at parterne fortsat kan samarbejde. I mediation er der i modsætning til domstole og voldgiftsretter mulighed for at  tage hensyn til parternes samarbejdsrelation. Mediation giver parterne mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommerl eller voldgiftsdommer træffe afgørelsen.

Mediation anvendes i stigende grad af bl.a. internationalt orienterede virksomheder og er en  hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten eller voldgiftsretten i fuld fortrolighed.

Hvor lang tid tager mediation?

Typisk vil en byggetvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens omfang. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i størstedelen af byggesager og er en integreret del af tvisteløsningsreglerne i AB18.

Hvad koster det?

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 30.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator. Se om forbrugersager.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

Udpegning

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil
og evaluerer efterfølgende.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066