DA

Commercial

Whether there are two or more parties the conflict is resolved through dialogue and the goal is to reach a settlement which satisfies all parties involved no matter how complex and extensive the dispute may be.

What happens in mediation?

Mediation is an effective way of resolving disputes with full confidentiality and out of court or arbitration.

A neutral and impartial mediator helps the parties to identify the conflict issues, discuss individual interests and needs and finally helps the parties to find solutions that suit the parties’ situation and comply with the their interests and needs.

The goal is to reach a mutually satisfactory settlement based on the parties’ interests and needs rather than legal standards only. Mediation does not only focus on the legal issues. You get the chance to speak up and decide the best way to resolve the conflict yourself instead of letting a judge make the decision.

In many commercial relations it is necessary for the parties to continue to cooperate. Unlike civil litigation or arbitration, mediation offers the possibility to take the parties’ professional relation into consideration.

International companies increasingly choose to use mediation.

Mediation gives the parties the chance to move on as soon as possible in the best possible way.

How long does a mediation take?

Depending on the complexity of the case a commercial conflict typically gets settled in one to two sessions. The Mediation Institute also offers a fast track process that ensures that the mediation will take place within 48 hours and will be completed within 7 days.

Is mediation the right process for my case?

Mediation can be used in most commercial disputes, i.a. disputes about contractual issues, action for damages and much more. Mediation is also increasingly used by internationally oriented companies.

What does mediation cost?

The price for mediation of a dispute between two companies is DKK 30.000 plus VAT. The price covers a full day of mediation (up to 8 hours) and the mediator’s ordinary preparation. If there is a need for more hours to prepare and/or finalize the mediation these complementary hours are billed at DKK 2.500 + VAT pr. hour.

See Prices and Regulations.

Fast track mediation

If you choose fast track mediation, we will do everything in our power to make sure that mediation is completed within 7 days after your request.In case of fast track mediation, a supplementary fee equaling 5o % of the normal price will be charged.Examples

5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation UK

UK To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været uenige om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø -og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100…


Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde UK

UK En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse…


Strid om uberettiget bortvisning endte med kommerciel win-win situation UK

UK Påstanden om misbruget blev fremsat i tilknytning til, at sælgeren havde søgt arbejde hos en delvis konkurrent til arbejdsgiveren. Sælgeren bestred, at der var noget usædvanligt i, at han havde oplysningerne, og at det var oplysninger, han alligevel kendte fra salgsmøder.

Sælgerens fagforening rejste et krav vedrørende uberettiget bortvisning på godt 200.000 kr.
 Fagforeningens advokat foreslog…


Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt UK

UK En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som HR-medarbejderen havde ført med personalet.

Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen…


16 siders stævning, 35 bilag og omfattende svarskrift forligt gennem mediation UK

UK Beløbet udgjorde det tab, som sagsøger havde lidt ved, at de 2 udbydere nægtede at vedstå et tilbud på levering af en IT løsning i overensstemmelse med et nærmere beskrevet udbudsmateriale.

Stævningen udgjorde 16 sider med 35 bilag og et omfattende svarskrift med et stort antal bilag…


Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet UK

UK En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven…


Brud på klausul dømmes i byretten, ankes til landsretten - mediation løser konflikten UK

UK En salgschef i et vikarbureau havde i sin ansættelseskontrakt en kunde- og konkurrenceklausul samt en medarbejderklausul. I forbindelse med salgschefens fratræden viste det sig, at salgschefen både i opsigelsesperioden og efterfølgende udførte arbejde for en konkurrent, selvom han først officielt tiltrådte ved klausulperiodens udløb…


Book a mediator

The Mediation Institute appoints mediators with the right
expertise to help your dispute. We take care of all
the practicalities and ensure the mediators neutrality
and impartiality. Subsequently we evaluate the
mediation proces to make sure you're fully satisfied.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066